Bảo hành & bảo trì

* Gói thiết kế web

– Khi thực hiện và sử dụng gói thiết kế web tại Smart Pro Web, website của khách hàng sẽ được bảo hànhbảo trì mãi mãi trong suốt quá trình sử dụng hoàn toàn miễn phí.

– Khi bàn giao website cho khách hàng chúng tôi hỗ trợ hướng dẫn khách hàng  cách thức quản trị website như: thêm mới, xóa, sửa nội dung, sản phẩm, tin tức.

– Trường hợp trong quá trình sử dụng khách hàng yêu cầu cập nhật (thêm mới, chỉnh sửa nội dung) cho website sẽ được tính phí tùy theo mức độ dữ liệu nhiều hay ít. (Những việc này đã hướng dẫn khách hàng trong khi bàn giao website)

– Trong thời gian sử dụng web, quý khách hàng có nhu cầu thay đổi nâng cấp chức năng website, thay đổi giao diện website sẽ được tính phí tùy theo mức độ.

* Gói làm SEO web

– Một trang web được làm seo sẽ được tính phí đẩy lên top google với giá cả tùy theo độ khó, số lượng ký tự của từ khóa và bao nhiêu từ khóa.

– Khi số từ khóa được seo lên top google cũng cần phải trả tiền duy trì giữ top, thứ hạng google theo hàng tháng. Phí duy trì sẽ thấp hơn phí đẩy từ khóa ban đầu.

Bảo hành & bảo trì Quân Phan
* Gói thiết kế web - Khi thực hiện và sử dụng gói thiết kế web tại Smart Pro Web, website của khách hàng sẽ được bảo hành và bảo trì mãi mãi trong suốt quá trình sử dụng hoàn toàn miễn phí. - Khi bàn giao website cho khách hàng...
<h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>* Gói thiết kế web</strong></span></h3> <p style="text-align: justify;">- Khi thực hiện và sử dụng gói <span style="color: #000080;"><a style="color: #000080;" title="thiết kế web" href="http://www.thietkewebtopgoogle.com/"><strong>thiết kế web</strong></a></span> tại Smart Pro Web, website của khách hàng sẽ được <strong><span style="color: #993300;">bảo hành</span></strong> và <span style="color: #993300;"><strong>bảo trì mãi mãi</strong></span> trong suốt quá trình sử dụng <span style="color: #993300;"><strong>hoàn toàn miễn phí</strong></span>.</p> <p style="text-align: justify;">- Khi bàn giao website cho khách hàng chúng tôi hỗ trợ hướng dẫn khách hàng  cách thức quản trị website như: thêm mới, xóa, sửa nội dung, sản phẩm, tin tức.</p> <p style="text-align: justify;">- Trường hợp trong quá trình sử dụng khách hàng yêu cầu cập nhật (thêm mới, chỉnh sửa nội dung) cho website sẽ được tính phí tùy theo mức độ dữ liệu nhiều hay ít. (Những việc này đã hướng dẫn khách hàng trong khi bàn giao website)</p> <p style="text-align: justify;">- Trong thời gian sử dụng web, quý khách hàng có nhu cầu <span style="color: #993300;"><strong>thay đổi nâng cấp</strong></span> chức năng website, thay đổi giao diện website sẽ được tính phí tùy theo mức độ.</p> <h3 style="text-align: justify;"></h3> <h3 style="text-align: justify;"><span style="color: #993300;"><strong>* Gói làm SEO web</strong></span></h3> - Một trang web được làm seo sẽ được tính phí đẩy lên top google với giá cả tùy theo độ khó, số lượng ký tự của từ khóa và bao nhiêu từ khóa. - Khi số từ khóa được seo lên top google cũng cần phải trả tiền duy trì giữ top, thứ hạng google theo hàng tháng. Phí duy trì sẽ thấp hơn phí đẩy từ khóa ban đầu.

Thiết kế web & SEOChuyên thiết kế website chuẩn seo chuyên nghiệp tại tphcm2018
Chát với chúng tôi