Thủ thuật tăng cường bảo mật wordpress với wp-login.php

Nhằm nâng cấp, tùy biến chức năng bảo mật trang web được thiết kế bằng wordpress, ngăn chặn lại việc các virus auto, hacker rà password trong trang Đăng Nhập wp-login.php, mình chia sẻ bạn cách đổi tên tập tin mặc định của wordpress “wp-login.php” thành login.php hoặc 1 tên nào tùy thích.

Mời bạn xem thêm: Dịch vụ SEO giá rẻ

bảo mật wordpress với wp-login.php

bảo mật wordpress với wp-login.php

*Bước 1:
– Trong thư mục gốc của trang web wordpress của bạn có file tên là “wp-login.php” đổi tên bạn ấy thành “login.php
*Bước 2:
– Mở file “login.php” vừa đổi tên bằng công cụ thiết kế web Dreamweaver hoặc bằng notepad, mình khuyến khích bạn nên mở bằng Dreamweaver sẽ dễ thao tác hơn.
Tiếp theo hãy tìm trong file “login.php” với từ khóa “wp-login.php” và đổi tên bạn ấy thành “login.php” tương ứng với tên file “login.php“.
*Bước 3:
– Tìm file function.php trong thư mục của theme wordpress mà bạn đang sử dụng ví dụ: /wp-content/themes/divi/functions.php (divi là tên theme đang sử dụng).
Tiếp theo hãy mở file function.php và  thêm đoạn code sau vào dưới cùng của function.php

//register url fix
add_filter(‘register’,’fix_register_url’);
function fix_register_url($link){
    return str_replace(site_url(‘wp-login.php?action=register’, ‘login’),site_url(‘login.php?action=register’, ‘login’),$link);
}
//login url fix
add_filter(‘login_url’,’fix_login_url’);
function fix_login_url($link){
    return ‘/login.php’;
}
//forgot password url fix
add_filter(‘lostpassword_url’,’fix_lostpass_url’);
function fix_lostpass_url($link){
    return ‘/login.php?action=lostpassword’;
}
//Site URL hack to overwrite register url
add_filter(‘site_url’,’fix_urls’,10,3);
function fix_urls($url, $path, $orig_scheme){
    if ($orig_scheme !== ‘login’) return $url;
    if ($path == ‘wp-login.php?action=register’) return site_url(‘register’, ‘login’);
    return $url;
}
add_filter( ‘logout_url’, ‘fix_logout_url’, 10, 2 );
function fix_logout_url($link){
    return str_replace(site_url(‘wp-login.php?action=logout’, ‘logout’),site_url(‘login.php?action=logout’, ‘logout’),$link);
}

– Mọi thắt mắc vui lòng liên hệ Hotline: 0902 682 911 mình sẽ hướng dẫn tận tình miễn phí, hoặc email: phanquan.van@gmail.com

Thủ thuật tăng cường bảo mật wordpress với wp-login.phphttp://www.thietkewebtopgoogle.com/wp-content/uploads/bao-mat-wordpress.jpghttp://www.thietkewebtopgoogle.com/wp-content/uploads/bao-mat-wordpress-150x150.jpg Quân Phan BlogThủ thuật wordpress
Nhằm nâng cấp, tùy biến chức năng bảo mật trang web được thiết kế bằng wordpress, ngăn chặn lại việc các virus auto, hacker rà password trong trang Đăng Nhập wp-login.php, mình chia sẻ bạn cách đổi tên tập tin mặc định của wordpress 'wp-login.php' thành login.php hoặc 1...
Nhằm nâng cấp, tùy biến chức năng bảo mật trang web được thiết kế bằng wordpress, ngăn chặn lại việc các virus auto, hacker rà password trong trang Đăng Nhập <span style="color: #ff0000;"><strong>wp-login.php</strong></span>, mình chia sẻ bạn cách đổi tên tập tin mặc định của wordpress "<span style="color: #ff0000;"><strong>wp-login.php</strong></span>" thành <span style="color: #ff0000;"><strong>login.php</strong></span> hoặc 1 tên nào tùy thích. Mời bạn xem thêm: <a title="Dịch vụ SEO giá rẻ" href="http://www.thietkewebtopgoogle.com/dich-vu-seo-website-seo-tu-khoa-gia-re-len-top-google-o-tphcm/"><strong>Dịch vụ SEO giá rẻ</strong></a> <img class="size-medium wp-image-264" src="http://www.thietkewebtopgoogle.com/wp-content/uploads/bao-mat-wordpress-300x168.jpg" alt="bảo mật wordpress với wp-login.php" width="300" height="168" /> bảo mật wordpress với wp-login.php <strong>*Bước 1:</strong> - Trong thư mục gốc của trang web wordpress của bạn có file tên là "<span style="color: #ff0000;"><strong>wp-login.php</strong></span>" đổi tên bạn ấy thành "<strong><span style="color: #ff0000;">login.php</span></strong>" <strong>*Bước 2:</strong> - Mở file "<strong><span style="color: #ff0000;">login.php</span></strong>" vừa đổi tên bằng công cụ thiết kế web Dreamweaver hoặc bằng notepad, mình khuyến khích bạn nên mở bằng Dreamweaver sẽ dễ thao tác hơn. Tiếp theo hãy tìm trong file "<strong><span style="color: #ff0000;">login.php</span></strong>" với từ khóa "wp-login.php" và đổi tên bạn ấy thành "<strong><span style="color: #ff0000;">login.php</span></strong>" tương ứng với tên file "<strong><span style="color: #ff0000;">login.php</span></strong>". <strong>*Bước 3:</strong> - Tìm file <strong><span style="color: #ff0000;">function.php</span></strong> trong thư mục của <span style="color: #ff0000;"><strong>theme wordpress</strong> </span>mà bạn đang sử dụng <strong>ví dụ:</strong> <span style="color: #ff0000;"><em><strong>/wp-content/themes/divi/functions.php</strong></em></span> (divi là tên theme đang sử dụng). Tiếp theo hãy mở file <span style="color: #ff0000;"><strong>function.php</strong></span> và  thêm đoạn code sau vào dưới cùng của <strong><span style="color: #ff0000;">function.php</span></strong> <span style="color: #000080;">//register url fix</span> <span style="color: #993300;">add_filter('register','fix_register_url');</span> <span style="color: #993300;">function fix_register_url($link){</span> <span style="color: #993300;">    return str_replace(site_url('wp-login.php?action=register', 'login'),site_url('login.php?action=register', 'login'),$link);</span> <span style="color: #993300;">}</span> <span style="color: #000080;">//login url fix</span> <span style="color: #993300;">add_filter('login_url','fix_login_url');</span> <span style="color: #993300;">function fix_login_url($link){</span> <span style="color: #993300;">    return '/login.php';</span> <span style="color: #993300;">}</span> <span style="color: #000080;">//forgot password url fix</span> <span style="color: #993300;">add_filter('lostpassword_url','fix_lostpass_url');</span> <span style="color: #993300;">function fix_lostpass_url($link){</span> <span style="color: #993300;">    return '/login.php?action=lostpassword';</span> <span style="color: #993300;">}</span> <span style="color: #000080;">//Site URL hack to overwrite register url</span> <span style="color: #993300;">add_filter('site_url','fix_urls',10,3);</span> <span style="color: #993300;">function fix_urls($url, $path, $orig_scheme){</span> <span style="color: #993300;">    if ($orig_scheme !== 'login') return $url;</span> <span style="color: #993300;">    if ($path == 'wp-login.php?action=register') return site_url('register', 'login');</span> <span style="color: #993300;">    return $url;</span> <span style="color: #993300;">}</span> <span style="color: #993300;">add_filter( 'logout_url', 'fix_logout_url', 10, 2 );</span> <span style="color: #993300;">function fix_logout_url($link){</span> <span style="color: #993300;">    return str_replace(site_url('wp-login.php?action=logout', 'logout'),site_url('login.php?action=logout', 'logout'),$link);</span> <span style="color: #993300;">}</span> <h4>- Mọi thắt mắc vui lòng liên hệ Hotline: <span style="color: #ff0000;">0902 682 911</span> mình sẽ hướng dẫn tận tình miễn phí, hoặc email: <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff0000; text-decoration: underline;">phanquan.van@gmail.com</span></span></h4>

Thiết kế web & SEOChuyên thiết kế website chuẩn seo chuyên nghiệp tại tphcm2018
Chát với chúng tôi